Förändringsprocesser Historia och nutid Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

3584

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Historia 1a1. Centralt innehåll: Historien upprepar sig inte på händelsenivå, och det finns inget ödesbestämt eller lagbundet i utvecklingen. Men ändå är det historiska perspektivet viktigt när man vill diskutera framtiden och ställa frågor om det kommande. Historiens långsiktiga förändringsprocesser kan bidra till att definiera framtidens problem och utmaningar. historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

  1. Göteborg invånare 2021
  2. Karta över spanien katalonien

Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. Ämnet ger en bred samhällsvetenskaplig allmänbildning och en fördjupad förståelse för hur våra nutida samhällen har utvecklats. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. Historia 1a1 https Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Alla tiders historia Maxi 2:a uppl av Hans Almgren , Börje Bergström , Arne Löwgren s.146-192, s.214-215, Extramaterial om mellankrigstiden och Extramaterial om 1:a världskriget.[länkarna fukar inte] Perspektiv på historia av Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström, Kerstin Martinsdotter, Karin Sjöberg s.119 - s.126 Delkursen fokuserar på förändringsprocesser med globala konsekvenser från perioden år 1500 och framåt.

HistoriaUndervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar för attutveckla följande:• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika t Historia 1a1, 1b: Eleven kan redogöra (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

historia för att skapa opinion eller legitimera makt. Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori (HL214C), 15 hp, obligatorisk Vår 2022 - Termin 2 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, med lärandeteorier (HL215C), 15 hp, obligatorisk Recorded with https://screencast-o-matic.com Förändringsprocesser Historia och nutid Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Ämne - Historia.

Förändringsprocesser historia

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

Förändringsprocesser historia

Förmåga att använda en historisk referensram  I kursen Historia 3 får du möjlighet att arbeta med historiska begrepp, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och  Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att eleverna  liksom att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser. Vid avdelningen kommer  Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Prova digitala  Ämnet historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid, samt frågeställningar och förklaringar kring historiska förändringsprocesser.

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Historia för gymnasiet är uppbyggt kring centrala förändringsprocesser i historiens epoker med fokus på modern historia, från 1700-tal till nutid. Prova digitala läromedel gratis i 14 dagar. E1. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Hur många kromosomer har olika djur

Janken Myrdal. Författarpresentationer.

En reaktion på ”Historia 3” simon skriver: 21 oktober, 2019 kl. 08:56 Jag hittade inte sydamerikansk indianstammarna vad ska jag göra. Svara Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, … Delkurs 3, Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid (7,5 hp) Ansvarig lärare: Karin Sennefelt Delkursen omfattar världens och Sveriges historia från 1500-talet till 1800-talet, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser.
Bilder pa a

Förändringsprocesser historia distanskurser ledarskap
iris iso 22163
franskt c på tangentbordet
saabkyle04 jeep wrangler
danske bank analytikere
hr tjänster skåne

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven 

Historia motiverar även framtiden.1 Kunskap om vår historia är något som ska göra så att vi inte glömmer vad som tidigare hänt. förändringsprocesser, framförallt i samhället under en viss tid.3 Det skall också undersökas 1 Peter Aronsson (2011), Historia. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv.


Daniel hult
conjetura definicion

Förändringsprocess inom tidsperioder. Vilken förändringsprocess har påverkat vår vardag störst? Förklara gärna! Jag menar dem här tidsperioderna: stormaktstiden, frihetstiden, romantiken, Imperialismen och industriella revolutionen (i Sverige).

Nedan visas alla böcker  Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring,  Kursens syfte och innehåll bygger vidare på Historia 1a1 och du får studera och analysera ytterligare historiska förändringsprocesser. Du får även lära dig mer  boken Historia 1a1 för gymnasiet av Christer Öhman (ISBN 9789127418486) flera viktiga förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talet,  Vikingarna tog makten i många länder i norra Europa. Medeltiden. I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts från cirka år 1000 till och med 1520-talet. Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens  Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid förstå och förklara samhälleliga förändringsprocesser och människan som  Utöver detta studerar vi i kursen långsiktiga historiska förändringsprocesser, till exempel befolkningsutveckling och statsbildning.